torsdag 10 maj 2018

Tema: Vara där Jesus är ...

Kristi himmelsfärdsdag

"Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma
tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är."
Joh 14:3

Vi bekänner att "vi tror på syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett
evigt liv". I tron på Jesus, i hans gemenskap har vi som kristna redan fått del av
det eviga livet. Det är en gemenskap som en gång skall bli fullkomlig.
Närheten i himlen liknas i Bibeln vid en fest. Att bli bordsgäst i Guds rike är
ingenting mindre än att få del av den fullkomliga glädjen och gemenskapen i Guds
rike."Jag skall hämta er till mig!" Det är kärnan i det kristna framtidshoppet.
Det handlar om evig kristusgemenskap.

Bön
Herre Jesus Kristus -
Jag vet längst inne i mig,
att du aldrig överger mig,
att du är trofast,
Du som har kallat mig.
Mitt i mörkret och tomheten
vill jag tacka dig
för befrielsens möjlighet
och ljusets seger.
Ur Böner från S:t Davidsgården


 Psalm 159:5-6
Och som du for du komma skall,
o Jesus, hit tillbaka.
Jag här vill akta på mitt kall,
jag bedja vill och vaka.
Jag vet ej stund, jag vet ej dag,
men dagligt dig förbidar jag.

Och salig är den tjänaren
som du så finner göra,
när sist du komma skall igen:
du lovat honom föra
till ära och odödlighet
uti din Faders härlighet.
Text: Johan Olof Wallin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar