söndag 27 maj 2018

Kraft, inspiration och glädje ...

Heliga Trefaldighets dag
och Missionsdagen

"Jag är med er alla dagar till tidens slut". Matt 28:20
Lärjungarna var liksom sändebuden efter dem fullständigt hänvisade åt Anden
när de vittnade om Jesus. De stod inte bara inför en hednisk värld med dess otro
utan också inför motstånd ifrån de fromma. Deras tjänst inneslöt alltid tvistigheter,
förföljelse, hat, hån, smälek och hot. De hade inte varit redo för en sådan kamp om
de inte hade blivit utrustade med Andens kraft. Den heliga Ande hade givit dem en
kamplust att kämpa i Jesu namn mot all ondska. Därför räddades många människor
från mörkrets välde.
Det är viktigt för oss också att få del av Andens kraft, inspiration och glädje. Vi behöver
utrustning för utan den är det förmätet att tro att vi ska kunna möta en värld av ondska
och motstånd. Endast genom Andens hjälp kan vi tro på Jesus Kristus och komma till
honom. Bara genom Anden kan nya födelsens under ske i ett människoliv. Genom Andens
kraft blir vi genom tro bevarade i gemenskapen med Gud, och genom hans kraft blir vi hans
sändebud.

Bön
Heliga Treenighet,
Fader, Son och Ande,
led oss till dina djup av
rikedom, vishet och kunskap,
så att vi kan vittna om
försoningens hemlighet.
Amen

Psalm 20
Helige Fader, kom och var oss nära
låt oss förnimma kraften av din lära.
Du som kan giva mer än vi begära,
hör oss, o Fader.

Jesus, var när oss, du som dog för alla.
Giv oss din frälsning, hör, vi dig åkalla.
Led oss och bär oss, att vi ej må falla.
Du är vår starkhet.

Helige Ande, som i sanning leder,
himmelska duva, sänk i dag dig neder,
helga, välsigna varje själ som beder.
Amen, ja amen.
Text: Jakob T Jakobsson


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar