tisdag 15 maj 2018

Tema: Guds Ande ger liv

Inför Pingstdagen

Text: " Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig,
ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten. Detta sa han om Anden,
som de  som trodde på honom skulle få". Joh 7:37-38 
Jesus står i Jerusalems tempel. Han ser människorna där. Det är då han ropar:
"Är någon törstig så kom till mig och drick!" Det är något märkligt med Jesu ögon.
Han ser det, som inte andra ser. Vad är det då han ser? Jo, törst. Törst efter tro.
Törsten kan vara svår att tolka, men den är alltid en törst efter något annat, något mera
än vi redan har. Det är pingstens ljuvliga evangelium att det finns en tro för vår törst
och en hjälp att nå fram till den. Det finns en nåd för vår nöd.  Och liksom nåden
alltid är större än nöden, så är tron större än törsten. Det är Anden som låter oss känna
vår törst. Tron är den öppna porten till strömmar av levande vatten.


Bön
I betryck och plåga, sorg och oförmåga giv oss stöd och råd.
Låt oss se och märka hur din kraft kan verka, Ande full av nåd.
Kom till oss likt soluppgången, kom med värmen, glädjen, sången.
Såsom hjorten längtar, törstar, söker, trängtar till ett vattendrag,
så i svåra dagar när mig oron jagar, längtar också jag.
Ande, fridens djupa källa, du min törst kan tillfredsställa.


Psalm 236
Guds källa har vatten tillfyllest, en gåva av strömmande liv,
den äger vad alla behöver, det räcker för dig och för mig.

Guds källa oss renar från synden, dess vatten uppståndelse ger,
av strömmarna blommar det torra, det räcker för alla som ber.

Guds källa har frälsning till brädden, en stilla, en underbar frid,
den frid som i dopet oss skänkes, den räcker för dig och för mig.

Guds källa ej någonsin sinar för någon i rum eller tid,
dess nåd flödar över i döden, det räcker för dig och för mig.


Så låt oss i världen ej rädas att leva som Mästaren lär,
Guds källa oss kraften förunnar att vara hans tjänare här.
Text: Bo SetterlindInga kommentarer:

Skicka en kommentar