fredag 11 maj 2018

Tema: Bön om Guds Ande ...

Inför söndagen före pingst

Text: "Jag skall be Fadern och hans skall ge er en annan Hjälpare". Joh 14:16
Gud har sänt oss en Hjälpare - sanningens Ande som vill leda oss till sanningen
om Gud om oss själva och vårt förhållande till Gud. Anden kan hjälpa oss att tro.
Att det finns en sådan hjälp är trösterikt för den som gärna vill tro men som har
stort besvär med tvekan och tvivel.
Men när tron tas emot är den ständigt hotad. Att vi är uthålliga i tro är också ett
verk av den helige Ande. Ett ständigt tillflöde av Ande och liv.

Bön
Gud, som är Sanningens Ande,
låt din nåd vila över oss
och led oss djupare in i livet med dig.
Vi ber om lyhördhet och frimodighet.
Amen

Psalm 363: 1-2
Ande ifrån ovan,
kom med elden, gåvan
till en kylig värld!
I all nöd och fara
skall du ständigt vara
ledljus på vår färd.
Giv vårt hjärta lust och styrka
att dig lyda, älska, dyrka.

I betryck och plåga
sorg och oförmåga
giv oss stöd och råd.
Låt oss se och märka
hur din kraft kan verka,
Ande full av nåd.
Kom till oss lik soluppgången,
kom med värmen, glädjen sången.
Text: Johann Franck

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar