tisdag 22 maj 2018

Tema: Fadern, Sonen och Anden ...

Inför Heliga trefaldighets dag 

De flesta kyrkor benämner denna söndag Första söndagen efter Pingst.
I svensk och engelsk tradition kallas den Heliga Trefaldighets dag och
de följande söndagarna benämns söndagar efter Trefaldighet.

Text: "Ingen har någonsin sett Gud. Den ende sonen, själv Gud och alltid
nära Fadern, har förklarat honom för oss". Joh 1:18
Johannes visste mycket om Guds väsen. Vi ser det av hans evangelium som
låter oss ana mer av Guds hemlighet än något annat som är skrivet.
Men inte heller Johannes hade sett Gud. Vad han visste var uppenbarat för honom.
Den kunskapen var given åt honom och han hade tagit emot den. Det är endast
genom tron någon når fram till gemenskap med Gud. 

Bön
Gud, ingen kan förstå dig.
Du är mer än varje människa.
Du är tillvarons nerv,
hemligheten i allt.
Allt som sägs om din treenighet
gör dig bara större.
Ingen människa kan förstå dig.
Och ändå har du gett oss
hjälpmedel att förstå
din omsorg om oss.
Varje gång du kommer till oss
i ordet, bröd och vin
öppnar du din famns för oss.

Psalm 337
Vår Gud, till dig du skapat oss,
och blott i dig kan frid vi få.
Din nåd är ny för varje dag.
Vi tackar och välsignar dig.

O Jesus Krist, i din gestalt
blir Faderns kärlek uppenbar.
Från död till liv med dig vi går.
Vi tackar och välsignar dig.

Guds Ande, du oss skänker kraft
och mod att se vad sanning är.
Du samlar oss i Kristi namn
Vi tackar och välsignar dig.
Text: Britt G Hallqvist


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar