lördag 12 maj 2018

Guds Ande är verksam ...

Inför söndagen

"Men när han kommer som är sanningens ande, skall han vägleda er med hela
sanningen". Joh 16:13
Det är Andens verk att en människa blir medveten om den inre sanningen om sig själv.
Den rör vårt förhållande till Gud och därmed också vårt förhållande till oss själva.
Guds Ande påminner oss vårt behov av förlåtelse för våra synder. Mottaglig för en sådan
verkan av Anden är endast den människa som inte förställer sig eller söker undanflykter,
utan tar emot Guds ord som är bärare av liv. En sådan människa längtar efter Guds befriande
ord som en törstande. Detta är den heliga Andens verk.

Dagens bön
Gud, som är sanningens Ande,
låt din nåd vila över oss
och led oss djupare in i livet med dig.
Vi ber om lyhördhet och frimodighet.
I Jesu namn .Amen

Psalm 161:1-2
Helige Ande, låt nu ske
undret som väcker oss alla.
Låt Guds församling än få se
eld ifrån himmelen falla.
Oss ock ett stygn i hjärtat giv,
stynget som blir vår själ till liv.
Helige Ande, hör oss.

Sanningens Ande, röj den nöd
som vi i hemlighet bära:
mänskan ej lever blott av bröd,
henne Guds ord måste nära.
Sänd oss en hunger runt kring jord
efter att höra Herrens ord.
Sanningens Ande, väck oss.
Text: Paul Nilsson


  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar