söndag 6 maj 2018

Tema: Bönens gåva och möjlighet ..

Bönsöndagen

Text: "Han som verkar i oss med sin kraft och förmår
           göra långt mer än vi kan begära eller tänka." Ef 3:20

Bön
Herre Jesus Kristus
tack för att din kärleks närvaro i oss
skapar förutsättningar
att ständigt leva i bönens och förbönens
inriktning och atmosfär.
Låt din Ande göra oss lyhörda för din vilja,
förväntansfulla inför dina möjligheter,
uthålliga i tro och hopp,
medan vi väntar på
att du uppfyller dina löften.
Herre - livet med dig
är ständigt fyllt av överraskningar.
Ur böner från S:T DAVIDSGÅRDEN

Dikt: Så talar jag med Gud
Här inom mej har jag ett språk
som bara hjärtat kan
här talar jag med den som bär
det barn längst in jag alltid är,
här lyssnar jag till bönesvar
ty barn och Fader språket har
gemensamt med varann.

Ja, inom mej har jag ett språk
som saknar ord och ljud,
här talar jag med Den som vet
min tankes tysta ensamhet,
här lyssnar jag till Den som ser
den bönen som jag ordlöst ber.
Så talar jag med Gud.
Atle Burman


Psalm 212
Långt bortom rymder vida, längre än solar går,
högre än stjärnor tindrar den bedjandes suckar når.
Anden från stoftets världar lyfter sitt vingepar,
klappar på himlaporten och söker sitt hem sin Far.

Trång är all världen vida, hjälplös var jordisk vän.
Själen får ro och fäste allena i himmelen.
Mörkaste natt skall ljusna, bittraste kval få ro,
lär du dig blott att vandra på bönernas himlabro.

Ringaste barn som beder lever oändligt tryggt,
mäktar långt mer än hjälten som starkaste fästen byggt.
Måtte vi aldrig glömma, var vi i världen går,
att till Guds eget hjärta den bedjandes suckar når.
Text: Augusta Lönborg


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar