torsdag 31 maj 2018

Dopet - Guds omsorg ...

Första söndagen efter Trefaldighet

Vi människor är en del av Guds skapelse. Enkelt och fint uttrycks detta i den
åttonde psalmen i Psaltaren: "När jag ser din himmel, dina fingrars verk månen
och stjärnorna som du har berett vad är då en människa, att du tänker på henne".
Psalt. 8:4-7
Detta gäller alla människor utan undantag. Människan är högt aktad av Gud -
därför är dopet öppet för människor i alla åldrar. Om man inte är döpt som barn
kan man bli det som vuxen. Det är viktigt att barnen får vara med i kyrkan
och genom dopet få gemenskap med Gud. När lärjungarna ville avvisa barnen
som bars fram till honom av sina mammor blev Jesus förargad och sa: "Låt barnen
komma till mig och hindra dem inte Guds rike tillhör sådana som. de"  Mark 10:14
Ett litet barn som ligger i mammas eller pappas famn vid sitt dop, kan inte så mycket.
Det kan inte prata, inte gå, kan inte ta hand om sig själv, kommer inte ihåg den dag
det döptes. Men det finns en sak som det lilla barnet är proffs på, något som det kan
bättre än vi vuxna: Det kan ta emot kärlek. Ett barn kan man faktiskt krama och älska
praktiskt taget hur mycket som helst. Detta säger till barnet : Du är välkommen, du är
älskad.
Det är därför Jesus säger att vi måste va som barn om vi ska komma in i Guds rike.
Det som krävs är att vi kan ta emot kärlek - Guds kärlek. Det är intressant att se vad
Jesus gjorde när barnen sedan fick komma till honom. "Han tog dem i famnen, lade
händerna på dem och välsignade dem". Mark 10:16
Dopet är livet i Guds närhet. En vattenstämpel med orden: "Tillhör Gud".
Förf. Göran Tunström skriver: "Det finns ögonblick som aldrig upphör".
Dopet är ett sådant ögonblick.

Bön
O Gud,
du som genom dopet låter oss
dö och uppstå med Kristus,
bevara oss i den nåd du gett oss i dopet,
så att vi genom din heliga Ande
får vara barn av ljuset.
Genom din Son Jesus Kristus
vår Herre. Amen

Psalm 363: 1-3,6
Med vår glädje över livets under
och ett nyfött barn i våra händer
kommer vi till dig som gav oss livet,
kommer vi till dig som gav oss livet.

Med vår bävan inför okänd framtid
lägger vi vårt barn i dina händer.
Det som sker i dopet gör oss trygga,
det som sker i dopet gör oss trygga.

Med vår undran står vi i din närhet.
Du som bär och fyller universum
väntar på de små och tar emot oss,
väntar på de små och tar emot oss.

Mycket större än vad ord kan rymma
är den gåva du oss ger i dopet.
Herre, låt vår tro bli fylld av glädje
Herre, låt vår tro bli fylld av glädje.
Text: Sven EllingsenInga kommentarer:

Skicka en kommentar