tisdag 8 maj 2018

Tema: Alltid nära oss ...

Inför Kristi himmelsfärdsdag

Text: "Jag är med er alla dagar intill tidens slut." Matt 28:20

Kristi himmelsfärdsdag är en segerdag och en tronbestigningsdag.
Den är påsktidens andra stora Kristusfest. Dagen har firats som en
av de stora högtisdagarna sedan 300-talet. Den första perioden efter
Jesu uppståndelse avslutas, cirkeln slutes, Sonen återvänder till sin
Fader och intar sin plats vid hans sida. Kristenheten följer honom
med blicken och lever sedan dess med blicken mot den öppna himlen.
Så väntar vi på hans återkomst i härlighet från härlighetens land.
Jesus är inte längre bunden av tid och rum, han är fri och kan vara med
oss var vi än är.

Bön
Herre Jesus Kristus,
i dig är nuet framtid,
i dig är vi framtidens folk.
Du för oss in i en ny dimension,
där kärleken och sanningen
redan har segrat.
Låt din närhet i oss och ibland oss
ge oss trons klarsyn,
kärlekens inriktning
och hoppets uthållighet
medan vi väntar på
att få stämma in i den stora lovsången
över ditt rikes slutliga seger.
Ur  Böner från S:t Davidsgården

Psalm 15
Halleluja! Sjung om Jesus, han är den som spiran bär.
Halleluja! Hans är makten, han allena segern är.
Hör, hur sångerna från Sion brusar som en mäktig flod.
Jesus alla folk och stammar återlöste med sitt blod.

Halleluja! Ingen ensam, ingen hjälplös lämnats kvar.
Halleluja! Tron sin tillflykt och sitt ljus i Jesus har.
Fastän skyar honom lyfte bort och ingen honom  ser,
glömmer vi ej vad han lovat: "Alltid skall jag bo hos er."

Halleluja! Du som bjuder syndare till bords med dig!
Halleluja! Öppnad famnen är för alla och för mig.
Över jordens vidd din förbön genom dag och natt oss når.
Bed för mig inför din Fader, du som vid hans sida står!

Halleluja! Konungarnas konung är du och förblir.
Halleluja! Född av kvinna är du och du blev som vi.
Stor din härlighet i himlen, speglad över hav och jord;
störst när ned bland oss du stiger och oss mättar vid ditt bord.
Text: Anders Frostenson


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar