onsdag 23 maj 2018

Tema: Enheten ...

Inför Helga Trefaldighets dag

Söndagens texter lyfter fram enheten i gudomen mycket starkt. Det är inte
oförnuftigt att tro på treenigheten bara därför att den är svår att förklara.
Vi kan tänka oss en modell som förklarar en del. Inte allt, för Gud kan inte
förklaras - då vore Gud inte Gud.
En modell: Liksom vatten kan ha tre former, is, ånga och vätska, som är skilda
åt, men ändå lika mycket vatten. Så är Fadern, Sonen och Anden skilda åt men
lika mycket Gud ändå.
Vi läser i Rom 11:33-36: "Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud!
Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar. Vem kan känna
Herrens tankar, vem kan vara hans rådgivare? Vem har skänkt honom något som
han måste återgälda? Ty av honom och genom honom och till honom är allting.
Hans är härligheten i evighet, amen".
När Paulus beskriver treenigheten gör han inga inskränkningar. Han talar bara om
helheten. Av Gud, till Gud och genom Gud är allting, skapat av Fadern, frälst genom
Sonen och helgat av Anden.

Dagens bön
Heliga Treenighet,
Fader, Son och Ande,
led oss till dina djup av rikedom,
vishet och kunskap,
så att vi kan vittna om
försoningens hemlighet.
Du som lever och verkar
från evighet till evighet.
Amen

Psalm 339
Himmelske Fader, ge åt oss alla
glädje och renhet, längtan och sånger,
att vi dig tackar, tillber tillsamman,
himmelske Fader, Gud, du vår Gud.

Jesus, vår Herre, du för oss lidit,
dött och har uppstått, lever ibland oss,
dig vill vi följa, lyda och tjäna,
Jesus, vår broder, Jesus, Guds Son.

Helige Ande, var i vår svaghet!
Nu med Guds kärlek fyll våra hjärtan,
så att vi alltid älskar varandra.
Helige Ande, kom till oss du.
Daniel T Niles

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar