fredag 25 maj 2018

Tema: Vänta stora ting av Gud ...

Inför Heliga Trefaldighets dag
och Missionsdagen

När lärjungarna möter Jesus i Galileen får de uppmaningen:
"Gå ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens 
och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har
gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut". Matt 28:18-20
Något mer krävande uppdrag kunde apostlarna inte ha fått, än att de en
liten skara skulle går ut och göra alla folk till Jesu efterföljare.
Detta gigantiska uppdrag ter sig i mänskliga ögon som orimligt stort.
Var skulle de börja och hur?
Svaret ligger i Jesu löfte om hans närvaro överallt och alltid. "Jag är med 
er alla dagar till tidens slut". Löftet ger tyngd och realism till uppdraget.

Det såg ut som ett orimligt uppdrag att sända Ansgar till oss de fruktade
nordmänniskorna på 800-talet. Ett par århundraden senare hade det budskap
han förkunnade fått fotfäste i svearnas land. Missionen har alltid synts orimlig.
Men många människor har riktat sitt sinne och hjärta mot Herren och fått ta
emot kallelsen att förkunna budskapet om honom.
En bland de många var missionären William Cery, som formulerade sitt motto
med orden: "Vänta stora ting av Gud och våga stora ting för Gud!"

Bön
Herre Jesus Kristus -
Du har alla resurser
för varje människa utveckling
till frihet och äkthet,
till enhet med dig.
Du har alla resurser
din Kyrka behöver
för att kunna fungera
frimodigt och trovärdigt.
Din gudomliga strategi
lever mitt ibland oss
och leder oss framåt
dag för dag.
Ge oss förmåga och villighet
att lyssna och se,
trogna vår kallelse
att vara ditt folk på jorden.
Förnya oss i glädjen över
din närvaro i oss
och ge oss kraft,
att förkunna ditt evangelium
så att alla folk får se din frälsning.
Ur böner från S:t Davidsgården

Psalm 712
O Gud, som skapat vind och hav att sjunga till din ära,
vi är ditt folk, åt oss du gav ett glädjebud att bära.
O Herre, giv det nya liv där sång och spel får välla
ur tron, ur glädjens källa.

O Jesus Krist, där du går fram sjungs hoppets nya sånger.
Du frihet ger från synd och skam, till kraft du vänder ånger.
O låt oss då få leva så att världen ser och känner
att vi är dina vänner.

O du Guds Ande, kom och sänd den eld som kyrkan renar.
Oss alla med  den glädje tänd som oss med dig förenar.
Ja, låt oss få med lovsång gå och vittna om ditt rike,
din kärlek utan like.
Text: Tore Littmarck

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar