fredag 18 maj 2018

Tema: Guds Andes livsström ...

Inför Pingstdagen

I 2 Kungaboken 20:20 läser vi att kung Hiskia lät anlägga en damm och en
underjordisk vattenledning in till staden Jerusalem - i nutid återfunnen av
arkeologer. Denna vattenledning kunde förse Jerusalem med vatten även
under en belägring. Eftersom vi människor dukar under mycket fortare för
törst än för hunger, måste krigshären undrat över hur folket i staden kunde
härda ut. Krigshären kände inte till hemligheten med den dolda vattenledningen.
Så är det med en människa som har Guds Ande i sitt hjärta. Hon håller ut i tro.
Förklaringen är den dolda strömmen i det inre. Det är källan med levande vatten.

Bön
Himmelske Fader -
Du är Livets källa.
I kärlekens livsström,
som utgår från dig,
har du gett mig del.
Tack för att jag får bäras av den.
Amen

Psalm 368:1-2
Blås på mig, skaparvind,
eviga andedräkt,
så att till kropp och själ jag blir
renad och hel och läkt.

Gud sänder Anden ut.
Jorden förnyas då.
Låt också genom mig i dag,
Herre, din livsström gå.
Text: Anders Frostenson
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar