torsdag 17 maj 2018

Tema: Hjälp att tro ...

Inför Pingstdagen

I Luthers förklaring till tredje trosartikeln läser vi: " Jag tror att jag inte av mitt
eget förnuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre". Att tro är alltså inte
något som jag klarar själv. Det är just vad som sägs i förklaringen: Det är den
heliga Ande som kallar oss genom evangelium. Och att vi tror på Guds ord och
blir bevarade i tron är ett verk av den heliga Ande. Däri ligger också det ständiga
tillflödet av ande och liv. Så bevarar Guds Ande oss i en levande tro.

Bön
Gud utan din Ande kan vi inte leva.
Du ger och vi tar emot.
Du ger liv
och vi får andas och leva
med din Ande.
Ge oss förnyelsens Ande.
Ge oss ömhetens Ande.
Ge oss vishetens Ande.
Gud, kom till oss på nytt
med din Ande.

Psalm 53:1,4
Livets Ande, kom från ovan, kom och bär från himlen bud.
Du kan ge den stora gåvan: tron på ordet, tron på Gud.
Till Guds människor du talar än i dag kring all vår jord.
Folk och själar du hugsvalar än i dag med Skriftens ord.

Livets Ande, du som danar Kristi kyrka på vår jord,
kraftens Ande, du som banar henne väg med Herrens ord,
nådens Ande, du som renar själar och i dem vill bo,
fridens Ande, du som enar Herrens trogna, giv oss tro.
Text:Johan Alfred Eklund
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar