torsdag 5 april 2018

Tema:Frid

Påsktiden
Text:"Frid åt er alla!"
Jesu första ord till lärjungarna är en fridshälsning. Han själv kommer med friden.
Med ordet shalom hade de nog hälsat varandra förut, men nu var situationen en annan.
Profetiorna var uppfyllda och offret framburet. Friden hade fått ett nytt innehåll.

Ordet shalom betyder den frid som kommer av att någon är omsluten av Guds nåd och
välsignelse. Det finns en frid att ta emot som är större än våra tankar. Den ger han oss
och den önskar vi varandra. Det är samma hälsning som öppnar nattvardsbordet för oss.
"Herrens frid vare med er." Den friden består i att något sker, att synd och ängslan byts
mot förlåtelse och glädje.

Bibelord: "Må han som är fridens Herre skänka er sin frid.
Herren är med er alla." 2 Thess 3:16

"Då skall Guds frid som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan
och era tankar skydd i Kristus Jesus." Fil 4:7

Bön
Herre Jesus Kristus, som vandrar vid vår sida,
gör våra hjärtan brinnande och öppna våra ögon
så att vi känner igen dig och tar emot din frid.
Amen

Psalm 156
De trodde att Jesus var borta. De trodde att Jesus var död.
Då kom han på stranden en morgon som lyste röd.

Han stod mitt ibland dem som förut. Bland stenarna brann det en glöd.
Han lät dem få fiskar i näten och gav dem bröd.

Tro inte att Jesus är borta. Tro inte att Jesus är död.
Han lever och ger oss att äta av livets bröd.
Text: Anders Frostenson 1957


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar