måndag 2 april 2018

Tema: Var glad, för Jesus lever

Påsktiden
Text: " Då öppnades deras ögon och de kände igen honom." Luk 24:31
Annandag påsk får sin prägel av de två lärjungarna i Emmaus och deras möte
med den uppståndne. Annandagens uppgift är att knyta budskapet om Jesu
uppståndelse till den enskilda vanliga människan och hennes livssituation.
Hos oss vanliga människor stannar han kvar.
Också i den stund du inte orkar tro det är han kvar.

Bön
Gud, i dag lär du oss att vandra.
På vårt livs vandring
möter vi kända och okända.
Vi är pilgrimer
som möter andra pilgrimer.
Bland de okända finns du.
Lär oss känna igen dig.
Lär oss se dig i vår nästa,
vem du än må vara.
Hjälp oss att acceptera vårt liv
som en vandring,
innesluten i din omsorg.
Du är med från början,
du är med i slutet,
du är alltid med.

Psalm 743:1,4
Var glad, för Kristus lever! Ny framtid vill han ge.
Ur vetekornets offer skall växa livets skörd.
Vi sörjer ej hans minne. Han är vår morgondag.
Han är ej bland de döda. Han är vår framtids Gud.

Var glad, för Jesus lever! Kom låt oss gå med bud.
I trångmål eller framgång, vi går i Jesu namn.
Kom med och låt oss sjunga om hans uppståndelse.
En enda lovsång ljuder nu och i evighet.
Text: Tore Littmarck 1976

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar