onsdag 18 april 2018

Tema: Vägen till livet ...

Inför söndagen

Text: Tomas sa: " Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?"
Jesus svarade: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern
utom genom mig." Joh 14:5-6
Människor kom till Jesus för att lyssna, för att se, och för att få hjälp. En skara av tolv män
följde honom. De hade mötts av hans kallelse och av makten i två ord: "Följ mig!"
Och de lämnade allt och följde honom. Även i dag är det många som följer honom.
Fler än vi kanske tror. Många har sagt sitt ja till hans inbjudan till närhet och gemenskap.
Många vill vara där han är. Att vara där Jesus är, är att vandra med honom på samma väg.

Dikt:
Följ mig - två saliga orosord -
min Gud, jag välsignar dem!
De skänkte mig allt som gör livet till liv:
en kamp, ett fäste, ett hem.
Nils Bolander

Psalm 794
Vi är inte här förgäves,
vi kom inte utan skäl.
Den som söker finner vägen,
vägen för en vilsen själ.

Vi  är inte här förgäves.
Ensamma har vi ej gått.
Före oss har många vandrat
samma väg i tro och hopp.

Vi är inte här förgäves.
Här tar inte vägen slut.
Gud bär den som ständigt faller,
den vars kraft har sinat ut.

Vi är inte här förgäves.
Trägen vinner levnadslust.
Jesus vandrar mitt ibland oss,
ger oss mod och ger oss tröst.
Text: P Simojoki 1990Inga kommentarer:

Skicka en kommentar