söndag 1 april 2018

Tema: Genom död till liv ...

Påsktiden
"Om Kristus inte har uppstått, ja, då är vår förkunnelse tom
och tom är också er tro." 1 Kor 15:14
Mitt i denna värld som är märkt av ondskan, lidandet och undergången verkar
uppståndelsens kraft. Det är tryggt att veta att den Uppståndne står vid vår sida.
Väl osynlig för våra ögon, men likväl verklig och synlig för trons öga.
Jesu uppståndelse är ingen efterhandskonstruktion, inte en så småningom uppkommen
föreställning i den kristna församlingen. Gud lät Kristus uppstå och tog därmed bort
det största hindret för vår tro. Och vad skulle vi ha kunnat tro på, om han inte framträtt
som segerherre över den synd han bar och den död han mötte?

"Nu har Kristus uppstått från de döda, som den förste av de avlidna." 1 Kor 15:20
Här kommer påskens oerhörda händelse och fullständigt förändrar allt, och kastar sitt
befriande och varma ljus över allt i tillvaron och radikalt förändrar vår situation.
Jesus uppståndelse är grunden för det levande hoppet. Var kan du och jag vara, där inte
han är närvarande med alla de gudomliga resurser, som han ställer till förfogande ?
Kristus är uppstånden, ja, han är sannerligen uppstånden.

Bön
Gud, ge oss mod och uthållighet
att hålla fast vid påsken.
Varje påskdag hör vi berättelsen
om livets seger över döden.
Nu ber vi dig: lär oss tillit, uthållighet, ihärdighet.
Du har gett liv åt din son, Jesus Kristus.
Därför har all sorg, all bitterhet,
all grämelse och besvikelse fått en ny ram.
Ingenting är omöjligt för dig Gud.
Livet är starkare än all död i hela världen.

Psalm 155
Herren lever, våga tro det, lämna den tid som gått.
Hoppet är framtid, nu är livet, vår möjlighet

Herren lever, hindren sprängda, hoppet får kraft igen.
Kärleken segrar, fyller dagen och nattens sömn.

Herren lever, orden når oss: Se, jag gör allting nytt.
Framtiden väntar, res dig, gläd dig som människa.

Herren lever mitt ibland oss, dödas och lider här,
uppstår och ger oss gränslös kärlek. Halleluja.
Text: Göran Bexell 1971

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar