tisdag 10 april 2018

Tema: Han dröjer kvar ...

Påsktiden
Text: "De gick ut och steg i båten,
men den natten fick de ingenting". Joh 21:4

Fiskafänget slutade med tomma nät och en tom båt. Men en natt, då man ingenting får,
kan vändas i en morgon av "nog och över nog". Så blir det alltid när den Uppståndne
möter oss på trötthetens och besvikelsernas strand. Då vänds allt till slut i glädje.
Då orkar man ta nya tag.

Bön
Herre, du är ljus, det finns inget mörker i dig.
Din kärleks ljus övervinner mörkret inom oss,
det mörker som förlamar
och tar all glädje och kraft ifrån oss.
Alla negativa krafter, all meningslöshet,
själva döden - övervann du i din uppståndelse.
Din kärleks seger befriar också oss
från mörkrets nedbrytande makt
till ett liv i ljus gemenskap.
Låt din uppståndelses nyskapande kraft
bli en alltmer påtaglig verklighet
i vår vardag.
Låt oss bli allt djupare förankrade i dig,
så att det nya livets alla positiva möjligheter
frigörs och befriar oss till glädje, frimodighet
och lovsång.

Psalm 937  Psalmer i 2000 talet
Han är hos er han går med lugna steg
och väntar på den dag då ni ska se,
hur djup hans kärlek varit alla år
hur sann den är i alla drömmar här.

Han dröjer kvar. Hans ord har hemlig glöd
när han berättar om vad Gud kan ge.
Men frågar ni om makt och härlighet
så tystnar han och börjar tjäna er.

Han går med er vart än ni tvingas gå.
Den väg han känner bäst är människans.
Han följer er dit ingen annan når -
tills vägen vänder och ni följer hans.
Text: Ylva Eggehorn 1976

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar