tisdag 24 april 2018

Att växa i tro ...

Inför söndagen

Förberett växande
Det är vår, trädgårdsarbete och jordbrukarnas vårbruk befinner sig på olika nivåer
i olika odlingszoner i vårt avlånga land.
Jesus befann sig på planteringsstadiet. Snart måste han "plantera" ut sina ömtåliga
plantor - lärjungarna. Han skulle lämna världen och sina lärjungar. Han hade vårdat
dem ömt. Han hade också släppt in kalla vindar för att förbereda dem för det självständiga
livet på fri jord.
Jesu planteringsarbete bestod i förberedande samtal med lärjungarna om vad som väntade
och i förbön där han överlät dem i trädgårdsmästarens vård. Lärjungarnas liv tillsammans
med Jesus hade varit utmanande och spännande, men ändå något av ett växthusliv.
Det som låg framför var mycket mer utsatt och farligt. Det var därute i den karga verkligheten
deras liv skulle levas, där skulle de få utföra sitt uppdrag. Därför var det viktigt för dem att få
del av trons "grogrund". Text: Joh 17:9-17

Bön
Gud du är min vän
också när jag försöker växa
i tro och tillit.
Inte sällan tror jag det är omöjligt.
Men du uppmuntrar,
håller mig högt.
Gud, varje dag är en gåva av dig.
Men du låter också varje dag bli
en möjlighet för mig att växa,
att komma närmare dig i tillit.

Psalm 916  Psalmer i 2000 - talet
Ge mig en plats där jag kan växa
bli det som jag är tänkt att bli,
Gud låt mig alltid vara tydlig,
och våga leva helt mitt liv.
Text: Per-Håkan Sandberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar