lördag 14 april 2018

Tema: Trons vila och trygghet ...

Inför söndagen
Text:"Herren är min herde. Han ger mig ny kraft
och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära." Psaltaren 23:1,3

Herden känner de sina. Han vet vart han leder dem: till trons vila på gröna ängar,
till trygghetens vatten, som förenar dem med honom, till altarets bord, där försoningens
bägare flödar över.
De känner sin herde och vet vem han är. De känner hans röst. De vet vad han ger.
Det liv som han gav för dem har de tagit emot. De vet vart han leder dem.
"Han leder dem på rätta vägar till sitt namns ära."

Bön
Herre, du övervann döden och uppstod igen.
För dig är ingenting omöjligt,
ingenting hopplöst.
Hjälp oss att anförtro oss åt dig
och våga lita på
att vi kan vara trygga hos dig.
Du vet, att vi har så svårt för det,
men hjälp oss att lämna allt,
som hindrar oss
att lita på dina löften.

Psalm 252
Hela vägen går han med mig, vad kan jag väl önska mer?
Kan jag tvivla på hans godhet när jag här hans ledning ser.
Himmelsk frid, gudomlig trygghet uti honom har min själ,
ty jag vet, vad än mig möter, gör dock Jesus allting väl.

Hela vägen går han med mig, hjälper mig och är mitt stöd,
ger mig kraft för varje prövning, mättar mig med livets bröd.
Och om hjärtat skulle törsta, vägen kännas tung och lång,
glädjekällor då ur klippan springer fram som förr en gång.

Hela vägen går han med mig. Vilken kärlek hög och rik!
Och till sist en evig vila ger han mig i himmelrik.
När jag där får fri, förklarad, inför honom falla ned,
skall med glädje jag det minnas: hela vägen gick han med.
Text: Fanny J Crosby 1875


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar