fredag 13 april 2018

Tema: Herren vår Herde ...

Inför söndagen
Text: Jesus sa: "Jag är den  gode herden.
Den gode herden ger sitt liv för fåren." Joh 10:11

Denna söndag ger oss en av de mest älskade bilderna av Jesus.
Han är den gode Herden. Den bilden var gammal i den judiska
traditionen, vi möter den i Psaltaren och hos profeterna.
Men herdebilden handlar också om offret, om någon som ger sitt
liv för fåren. Det handlar om Herrens barmhärtighet och nåd.

Bön
Barmhärtige GUD,
som lät din Son ge sitt liv för oss
för att sedan uppstå,
låt honom vara vår herde
och leda oss genom kamp och fara,
till vila, glädje och evigt liv.
Amen

Psalm 558
Herren är min herde god, mig skall intet fattas.
Han mig för till källans flod, när av törst jag mattas.
Han mig vederkvicker väl på de ängar gröna,
där en ljuvlig ro min själ i hans vård får röna.

För sitt namn han låter mig aldrig vilse fara,
leder mig den rätta stig, där jag trygg kan vara.
Om jag går i mörkrets dal, jag dock icke rädes:
Gud, min tröst i alla kval, du är där tillstädes.

Med din stav, ditt ord och råd du mig troget leder,
och ett bord av idel nåd du åt mig bereder.
Godhet blott skall följa mig hela levnadsdagen.
Sist jag varder upp till dig i din boning tagen.
Text: A.F. Runstedt 1908

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar