onsdag 11 april 2018

Tema: Jag vill sjung om min vän ...

Påsktiden

Psalm 472
Jag vill sjunga om min vän,
Herden, han som själv är vägen.
Fåren känner han igen,
vet vad källan är belägen.
Herre Jesus Krist, Guds Son,
dig jag får all kraft ifrån.

Jag vill sjunga om min vän,
Mästaren. jag tveklöst följer
honom,som är sanningen,
för vars blick sig intet döljer.
Herre Jesus Krist, Guds Son,
dig jag får allt ljus ifrån.

Jag vill sjunga om min vän,
Frälsaren, som själv är livet.
I hans död är slutligen
dödens onda helt fördrivet.
Herre Jesus Krist, Guds Son,
dig jag väntar nåd ifrån.  
Text: Eva Norberg 1971

Bön
Herre,
du övervann döden och uppstod igen,
För dig är ingenting omöjligt,
ingenting hopplöst.
Hjälp oss att anförtro oss åt dig
och våga lita på
att vi kan vara trygga hos dig.
Du vet, att vi har svårt för det,
men hjälp oss att lämna allt,
som hindrar oss,
och så med glädje ta emot dig.
Tack för att du ger oss del
av hela din rikedom,
som vi aldrig förmår fatta.
Amen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar