lördag 7 april 2018

Tema: Att inte se och ändå tro

Påsktiden

Text: Jesus sa till Tomas: "Du tror därför att du har sett mig.
         Saliga de som inte har sett men ändå tror." Joh 20: 29.
         Jesus räckte fram sina händer. Tomas såg och trodde.
         Så hjälper han oss att icke se och ändå tro.

Bön
Livets Gud, du som skänker oss påskens glädje, låt oss bevara
korsets och uppståndelsens evangelium i våra hjärtan. Amen

Psalm 871 Psalmer i 2000 talet

Hur är det att möta den uppståndne mästarn
i livet igen,
trots pinan och döden, soldater och präster,
trots svek av en ovän?
Det är som att plötsligt se, bländad av tårar;
vem var jag - en inskränkt, en bortvänd, en dåre?

Det är som att höra en gravängels stämma;
han är inte här!
Gå dit där ni arbetar, älskar, hör hemma
- han möter er där!
Det är som att få hela livet tillbaka;
det bröd, som vi bryter, det vin, som vi smakar.

Det är som när vänner på Emmausvägen
som tappat sitt mod
hinns upp av en främling, och märker att rösten
som når dem är god:
han talar om skriften, så hjärtana brinner
han påminner starkt om en vän, som de känner.

Det är som när kvinnan, som ser - Han är borta!
och brister i gråt
går fram till en man som bär arbetarskjorta
och ber om ett råd
och hör honom säga: - Maria! Maria!
och svarar: - Rabbuni! Min vän och min Herre!

Det är som när Simon förnekar, den fege,
förkrossad av skam
får möta sin Mästares tillit på stranden:
- Sköt om mina lamm!
Det är som att lyftas av kraftfulla händer
från nattens förtvivlan till gryning bland vänner.

Det är som när Saulus, förföljaren, träffas
av ljussken och ord
blir hejdad på vägen, blir bländad, förlamad
- och står utan ord
och tvingas att inse, att säga och skriva:
- Den Jesus jag utplånat, han är livet!

Det är som när Anden går rakt genom väggar
i kött och i blod,
och sänder oss ut ur vår låsning och reser
oss upp, ger oss mod
så att vi törs skapa idag livets mening
och trotsa vår fruktan för hån och för stening.

Det är som när skymmande förhängen plötsligt
och häftigt rivs ned,
och Mästaren står mitt i tiden och ger dig
sin eviga fred.
Det är som en lovsång av sommarljus svindel,
att se Gud i ögonen, rakt in i himlen.

Text: Hans Anker Jörgensen
Översättning: Ylva Eggehorn 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar