fredag 27 april 2018

Tema: Trons verklighet ...

Inför söndagen

"Om jag inte lämnar er kommer inte Hjälparen till er." Joh.16:7
Vi behöver Guds Ande om vi ska bli bevarade i tron. Också då Guds ord tas emot,
är tron ständigt hotad. Att vi tar till oss Guds ord och bevaras i tron är ett verk av
Guds Ande. Trons liv är det som skall överleva och växa. Och Guds ords kraft är
inte mindre i dag än då Jesus befallde över vind och vågor eller förlät synder.
"Han har gett oss sin Ande, och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss.
Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. "
1 Joh 4:13,16

Bön
Herre Jesus Kristus
Du är kärleken och sanningen.
I dig finns min identitet.
I dig får jag växa och mogna.
I dig blir jag äkta och fri.
Du är min utgångspunkt,
min inriktning, mitt mål.
Du är trofasthet,
som aldrig sviker.
Du är vägen i mitt liv.
Du skänker hopp om seger.
Du föder glädjen inom mig.
Du låter mig vila
i kärlekens förening med dig.
För allt detta
vill jag tacka dig, o Herre.
Och ber! Låt ditt liv växa sig
allt starkare i mig.
Ur Böner från S:t Davidsgården

Psalm 920 Psalmer i 2000-talet
Inte av världen kan friheten näras,
inte av ting, endast av Ande.
Öva er barn, att leva i Anden,
lämna er roll klä er i frihet!
Där Guds Ande är,
är frihet.
Där Guds Ande är
där är liv.

Himmel på jorden, här får vi leva,
älska och ge, burna av glädje.
Öva er barn, att leva i Anden,
våga idag smaka Guds framtid!
Där Guds Ande är,
är frihet.
Där Guds Ande är
där är liv.

Såren kan läkas, maskerna falla,
mänska av Gud avspegla Kristus.
Öva er barn, att leva i Anden,
himlen är här, evig i tiden!
Där Guds Ande är,
är frihet.
Där Guds Ande är
där är liv.
Text: Jonas Jonsson 1978


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar