onsdag 4 april 2018

Tema: Framtiden väntar ...

Påsktiden.
Jesus sade till henne: "Maria". Hon vände sig om och sade till honom:
"Rabbouni". (det är hebreiska och betyder mästare). Joh 20:16

När Jesus efter sin uppståndelse möter Maria säger han hennes namn.
Maria svarar: Rabbouni - inte bara Mästare, utan min Mästare.
När sorgen vänds i glädje föds ett hopp som inte fanns förut.
När hon hörde hans röst blev allting nytt. Då mindes hon, både rösten och
vad han sagt. Hon fick ett trosvisst framtidshopp! Då Jesus tog livet tillbaka
gav han verklighet åt hoppet och en fast grund för tron.

Bön
O Gud, du som har låtit Kristus vinna seger över döden
och öppnat evighetens portar, låt oss i tro hålla fast vid honom,
så att vi vandrar på dina vägar och med alla dina heliga får ärva
det rike du har berett. Du som med honom och den heliga Anden
lever och verkar, från evighet till evighet. Amen

Psalm 152
Kristus lever underbara ord, som förvandlar tungt och sorgset mod.
Väl är mörkret stort här på vår jord, men se, Kristus lever.

Kristus lever, trogne Frälsaren, som på jorden var de svagas vän.
Samma milda hjärta har han än. Herren Kristus lever.

Han har kämpat, segern vunnen är över satan och all mörkrets här.
Dödens välde övervunnet är. Herren Kristus lever.

Han är livet, vi ock leva får. Om än genom dödens flod vi går,
skall det bli vår segersång ändå: Herren Kristus lever.
Text: Selma Sundelius - Lagerström 1884Inga kommentarer:

Skicka en kommentar