lördag 21 april 2018

Tema: Att finna vägen ...

Inför söndagen
"Jag går till Fadern" Jesus anger riktningen. Han vet vart han går, är målmedveten,
Vid slutet av sitt avskedstal ber han:"Fader, jag vill att de som du har gett mig skall
vara med mig där jag är." Joh 17:24. Då anger han riktningen för oss.
Vägen genom livet kan bli vägen till livet. Vår stund på jorden ger den stora möjligheten
till den stora meningsfullheten. Vår stund på jorden är en stund att mogna, en stund
att finna vägen.

Bön
Herre, på din kallelse till mig
finns bara ett svar -
att överlämna hela mitt jag
åt din formande vilja.
Då kan din överväldigande kraft
verka i mig,
hela din fullhet uppfylla mig
och göra mig hel.
Tack, Herre, för din kärlek
och omsorg om mig.

Psalm 531
Varför gick vi bort att söka dig som alltid hos oss var?
Ljuset såg vi, men vi såg ej dig som ljusets klädnad bar,
visste ej att i vårt mörker allra närmast oss du var.

Speglingar vi såg och följde, sökte dig i deras glans,
hörde ej ditt svar som före våra rop och frågor fanns,
såg ej nyckeln som vid tröskeln låg och väntade vår hand.

I vårt stängda hus du sökt oss. Ingen visste du var där.
Men när brödet bryts och delas vet vi plötsliget vem du är.
Inte du, men vi, var borta. Du är alltid bland oss här.
Text: Anders Frostenson 1964Inga kommentarer:

Skicka en kommentar