lördag 28 april 2018

Tema: Trons glädje ...

Inför söndagen

Text: "För att min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig." Joh 15:11
Så säger Jesus till lärjungarna. Han har en egen glädje som han vill ge åt dem.
När Jesus talar om fullkomlig glädje menar han en glädje som inte kan ta slut.
Den består därför att dess orsak är bestående, den har en källa som aldrig sinar.
Den fullkomliga glädjen har sin källa i Gud, i kärleken själv. Den glädjen vill
Jesus ge oss.
Han kallar oss vänner. Det ryms mycket glädje i det ordet. Och mycket kärlek.
Kärlek, vänskap och glädje hör samman med varandra. Och hans bud är att vi
ska älska varandra. Och Jesu vänner har sin stora glädje i att låta kärleken föda
en glad lydnad. Kärleken leder oss till tillväxt i tro och förtröstan.

Bön
Herre Jesus Kristus
Du kallar mig att leva
i kärlekens och sanningens livsström.
Där finns alla resurser.
Din kärlek ger mig
en ny syn på mig själv.
Ditt JA till mig ger hela min varelse
ett omätligt värde.
Jag får glädjas över
att hela jag, kropp och själ,
är den helige Andes tempel.
Herre - håll mig kvar
i kärleken och sanningen - i dig -
och låt mig växa och utvecklas
och bli hel i dig.
Ur Böner från S:t Davidsgården

Psalm 705
Herren Kristus har sagt:
Mig är given all makt,
mig är given all makt.
Evangelium åt alla.
Halleluja! Ditt lov vi sjunger.
Våra hjärtan fylls av glädje.
Halleluja ditt lov vi sjunger
Våra hjärtan fylls av glädje.

Nu han sänder oss ut
enligt Faderns beslut,
enligt Faderns beslut
Evangelium åt alla.
Halleluja! Ditt lov vi sjunger.
våra hjärtan fylls av glädje
Halleluja! Ditt lov vi sjunger.
Våra hjärtan fylls av glädje.
Text: Från Sydafrika. Övers. Jonas Jonsson 1983


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar