måndag 9 april 2018

Din Herre lever ...

Påsktiden
Text: Simon Petrus sa: "Jag ger mig ut och fiskar". De sa: "Vi följer med dig".
De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. Joh 21:3

De fick ingenting. Varför? Kanske var det en påminnelse om att tron på Kristus
inte betyder att man alltid skall kunna lyckas med allt.
Men Mästaren finns där hela tiden. Han finns där före oss, på livets mörka platser,
i frestelsen, lidandet, övergivenheten. Han har inte lovat att vi skall lyckas med allt
men han har lovat att vara med  oss.

Bön
Barmhärtige Gud,
som lät din Son ge sitt liv för oss
för att sedan uppstå,låt honom leda oss
genom kamp och fara, till glädje och evigt liv.
Amen

Psalm 936 Psalmer i 2000 talet
Din Herre lever! Gläd dig! Sjung! Han möter dig som förr!
Din sorg var djup, din smärta tung och stängd och låst din dörr!
Din Herre lever! Graven sprängs och hela dödens makt!
Han lever bortom tidens gräns som det var förutsagt.
Din Herre lever! Gläd dig! Sjung! Han är din Gud,
han är din kung, din Herre lever!

Om än din tro var matt och svag och vägen ändlöst tung,
så möter han dig här idag, din Herre och din kung.
Och döljs han än en liten tid så möts vi snart igen!
Så res dig! Tag emot hans frid! Han lever bland oss än!
Din Herre lever! Gläd dig! Sjung! Han är din Gud,
han är din kung, din Herre lever!
Text: Jan Arvid Hellström 1990

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar