onsdag 25 april 2018

Tema: Trons grogrund ...

Inför söndagen

Det är med stor ömhet och kärlek Jesus "planterar" ut sina lärjungar. Han måste lämna dem,
men han överger dem inte. Jesus ger löftet:" Jag är med er alla dagar intill tidens slut."
Att växa i tro innebär för oss alla att vi måste ta det här steget, våga konfronteras med kylan,
se och leva i den farliga världen, våga möta motstånd, bli ifrågasatt. Förbindelsen mellan oss
och Gud är tron. Tro är ett sätt att leva. Den är först och främst gemenskap med Gud.
Det innebär att:
- Vi får själva ta emot den kärlek och den befrielse som Gud vill ge oss.
- Den kärleken ska få möjlighet och tillfälle att förändra oss.
I vår värld är vi Guds händer, Guds ögon och Guds röst. Därför behöver vi växa i tro och
kunskap. Vi behöver undervisning och vägledning till att växa i tro. 
Text: Joh 15:10-17

Bön
Kärlekens Gud.
Sänd oss Hjälparen, den heliga Ande,
till att leda oss in i trons fördolda liv
och ut i din kärleks tjänst. Amen

Psalm 913:1-3 Psalmer i 2000-talet
O Gud, som vet och ger oss allt.
Min tanke vacklar, blind och halt.
Mitt sinne kluvet, hjärtat kallt,
trots att jag tror på dig.
Du är så rik. Dig tillhör allt.
Du är en far för mig.

Du känner världens sorg och nöd.
Du ger åt hjärtat tröst och stöd
med glädjens ord och livets bröd.
Mitt svek och mina brott
sköljs bort i nådens överflöd.
Ditt kors gör ont till gott.

Mitt liv är ditt. Du gör mig fri.
Du ger åt alla amnesti.
Din omsorg är och skall förbli,
den dag för dag mig bär.
Du sluter mig i förbön in.
Du har mig alltid kär.
Text: Sigurbjörn Einarsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar