lördag 29 november 2014

Bereden väg för Herran ...


Psalm 103

Bereden väg för Herran! Berg, sjunken, djup, stån opp!
Han kommer, han som fjärran var sedd av fädrens hopp.
Rättfärdighetens förste, av Davids hus den störste.
Väsignad vare han som kom i Herrens namn.

Guds folk, för dig han träder, en evig konung opp.
Strö palmer, bred ut kläder, sjung ditt uppfyllda hopp.
Guds löften äro sanna, nu ropa: Hosianna!
Välsignad vare han som kom i Herrens namn.

Gör dina portar vida för Herrens härlighet.
Se, folken kring dig bida att nå din salighet.
Kring jordens länder alla skall denna lovsång skalla:
Välsignad vare han som kom i Herrens namn.

Ej kommer han med härar och ej med ståt och prakt;
dock ondskan han förfärar i all dess stolta makt.
Med Andens svärd han strider och segrar, när han lider.
Välsignad vare han som kom i Herrens namn.

O folk, från Herren viket i syndig lust och flärd,
giv akt, det helga riket ej är av denna värld,
ej av dess vise funnet, ej av dess hjältar vunnet.
Välsignad vare han som kom i Herrens namn.

Den tron, som han bestiger, är i hans Faders hus.
Det välde han inviger är kärlek blott och ljus.
Hans lov av späda munnar blott nåd och frid förkunnar.
Välsignad vare han som kom i Herrens namn.


Bereden väg för Herran är ofta inledningspsalmen vid högmässan första söndagen i Advent.
Frans Mikael Franzén har skrivit psalmen. Den publicerades första gången i det häfte med
provpsalmer som han gav ut tillsammans med Johan Olof Wallin 1812.
Psalmen utsattes för kritik och omarbetades av Franzén 1817 och då kom omkvädet att stå i
imperfekt "som kom i Herrens namn".
Psalmen har nu sex verser mot tidigare sju i 1937 års psalmbok. Den sista versen ansågs
inte längre vara adekvat: "Jerusalem är öde, dess tempel fallit ner".
Den versen har alltså fått utgå.

Text: Frans Mikael Franzén 1812, 1817
Musik: Svensk variant av tysk folkmelodi 1693


Personligen vill jag önska dig som läser min blogg
Ett gott nytt kyrkoår, i Jesu namn.


Bild: Google

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar