måndag 24 november 2014

Vänd mot källan dold i djupen ...


Biskop emeritus Jonas Jonsson har skrivit psalmerna 398, 510, 522 och 733,
och översatt nr 705 och 746 i 1986 års psalmbok.
Han har också skrivit ett tjugotal psalmer och sånger som inte finns med i psalmboken.
Jag kommer nu att skriva om några av dem.


Vänd mot källan

Vänd mot källan, dold i djupen,
varje kvinna, varje man
skulle återspegla ljuset,
vara avbild såsom han.

Spegeln spruckit, bilden flagnat,
bortvänd skådar ingen Gud.
Men vårt hjärta minns med saknad
paradisets doft och ljud.

Kristus är Guds sanna avbild,
mänskans tecken och ikon.
Ser vi honom ser vi Fadern,
vet varthän och varifrån.

Han är som vi skulle vara
i Guds kärlek är vi så
livets väg är att förvandlas,
mot hans likhet skall vi gå.

Sonen kommer oss till mötes,
Anden kallar oss vid namn.
När vår kropp förtärs av döden
sluts vi i vår Faders famn.


Författaren berättar om denna sång:
Gud skapade människan till sin avbild, till sin ikon som det heter på grekiska.
Genom oss skulle skapelsen befrias. Genom oss skulle människor se Guds godhet,
kärlek och skönhet. Men ikonen är skadad av synd och flagnad. Man kan knappt
känna igen Guds avbild i människan. Bortvänd kan ingen återspeglaGud.

Den enda oförstörda ikonen är Jesus Kristus.
Han är den sanna människan.
Han är som vi var ämnade att vara. Den som ser honom ser Fadern.

Försonade, förlåtna och renade genom Kristus kan vi växa till i Kristuslikhet.
Att leva i sitt dop är att dag för dag söka Kristus, älska honom och leva nära honom.
En gång skall vi möta honom ansikte mot ansikte. Med glädje skall vi känna igen
honom som är Guds sanna avbild.


Text: Jonas Jonsson
Musik: Per Harling


Bild:Google

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar