torsdag 13 november 2014

Mästare alla söka dig ...


Psalm 216

Mästare alla söka dig, uppenbart eller förteget:
gamla som tryggt går trampad stig, unga som dröja på steget.
Känd eller okänd väg vi gå tidigt och sent till dig ändå
trötta på allt vårt eget.

Läkare, du som bäst förstår vad för vår läkedom kräves,
hela vårt släktes öppna sår, låt oss ej blöda förgäves.
Herre, är allt dig underlagt, säg blott ett ord,
ett ord med makt, bjud, och vår krankhet häves.

Mästare, du som vet hur tungt tvivlet kan trycka och tära,
möt det som fordom, fast och lugnt,
borgesman själv för din lära. Klarna skall livets mål och grund,
om endast du en salig stund kommer oss mänskligt nära.

Herre, du hör vad hjärtat ber, även när läpparna häda.
Högvisa män du sett och ser hemligt din tröskel beträda.
Kraft, som vart band i vanvett bräckt,
måste i ödmjuk tjänardräkt, tänd av din röst, sig kläda.

Flockvis vi ryckas hit och dit, om du ej ensam får råda.
Sinnenas uppror, viljans split nesa och nederlag båda.
Härlige, höge Hövitsman, samla oss du och för oss an,
låt oss din seger skåda.

Konung, vi ville gärna tro vad om ditt rike förtäljes.
Aldrig vårt hjärta finner ro, förrän därinne det dväljes.
Därför vi alla söka dig. Själarnas herde, sök du mig,
aldrig jag når dig eljes.


Denna psalm: "Mästare alla söka dig, uppenbart eller förteget" känns i dag mycket aktuell.
Det är helt klart, att det i vår tid också finns ett aktivt andligt sökande.

Psalmen skrevs 1919 av Emil Liedgren (1879-1963) en av våra främsta psalmförfattare och
psalmkännare under förra hälften av 1900-talet.  Liedgren föddes i Rystad, Östergötland.
Han läste teologi i Uppsala och blev 1921 teologie doktor på en avhandling om
Johan Olof Wallin. Han var under åren 1920-1944 lektor i Västerås.

I Svenska kyrkan bröt ungkyrkorörelsen fram med sin entusiasm och frimodighet i början
av 1900-talet. Betydande teologiska inspiratörer som ex Johan Alfred Eklund,
Nathan Söderblom och Einar Billing gav var och en på sitt sätt ny livskraft åt Svenska kyrkan.

Detta är Emil Liedgrens andliga bakgrundsmiljö, när han skrev sin psalm.
Orden i Mark 1:37 har fått bilda upptakten till hans psalm: "Simon och de andra skyndade
efter Jesus, och när de funnit honom sade de: Alla söker efter dig".

Emil Liedgren har skrivit ett antal böcker om psalmer:
Den svenska psalmboken 1910.
Johan Olof Wallins läroår som psalmdiktare 1806-1812.
Svensk psalm och andlig visa 1926.

Musik: Ludvig Mathias 1840, norsk kyrkomusiker, Oslo

Bild: Google

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar