lördag 1 november 2014

De skall gå till den heliga staden ...


Psalm 172

De skall gå till den heliga staden,
de skall samlas i himlen en gång.
De skall häpna gå in genom porten
till en okänd värld till ett annat liv.
De skall sjunga, sjunga, ja sjunga
en ny, jublande sång.

De skall minnas den grönskande jorden
och de somrar som blommade där.
De skall glömma det onda och svåra
i en gammal värld,
i ett svunnet liv.
De skall sjunga, sjunga, ja sjunga
en ny, jublande sång.

De skall möta de trofasta vänner
som de miste på jorden en gång.
De skall leka med änglar och helgon
i Guds paradis.
De skall dansa där.
De skall sjunga, sjunga, ja sjunga
en ny, jublande sång.

De skall möta den levande Herren,
de skall se honom sådan han är
och förvandlas i ljus till hans likhet.
Deras hopp han var,
deras liv han är.
De skall sjunga, sjunga, ja sjunga
en ny, jublande sång.


Psalmförfattare har ofta någon biblisk text som ger dem inspiration.
Britt G Hallqvist, som skrivit psalmen "De skall gå till den heliga staden"
har haft saligprisningarna i Jesu bergspredikan i tankarna.
"Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.
Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade. Saliga de ödmjuka
de skall ärva landet".  Hela psalmen bygger på orden "De skall..."

När kyrkomötet behandlade psalmen med tanke på 1986-års psalmbok så ville man byta ut
"de" mot ett "vi". Man vände sig till Britt G Hallqvist och bad att få göra detta.
Hon motsatte sig den ändringen med motiveringen att det skulle utestänga många från att
kunna sjunga psalmen. Domen är Guds och många människor har en ödmjuk försiktig
hållning i sin tro. Dessutom säger Britt G, så låter "vi" så kristet självbelåtet.
Med den förklaringen var kyrkomötets representanter nöjda.

Britt G Hallqvists psalm har tre verser. Oscar Ahlén, kyrkoherde i Kvillinge i
Östergötland har skrivit en fjärde vers.
Egil Hovland som tonsatt så många av Britt G Hallqvists psalmer har också satt melodin
till denna. Det är också på hans initiativ som ordet "sjunga" i slutet av varje vers upprepas
för att få en stegring i texten.

Text: Britt G Hallqvist 1976,  vers 4; Oscar Ahlén 1984
Musik: Egil Hovland 1976, organist och tonsättare, Fredriksstad Norge


Bild: Google