onsdag 26 november 2014

Ren som ljuset, frisk som källan ...
Biskop emeritus Jonas Jonsson skriver:

"Alla derssa rena mornar då dagen ännu är som ett oskrivet blad!
Vi ska fylla dagen med arbete och tankar, sånger och kärlek.
Barns skratt och gamlas blickar, samhörighet som inte behöver ord
och samtal till glädje, skall fylla dagen.
Vi tar emot den med öppna händer.

Men varje kväll vet vi att vår dag också fylldes av smärta och bitterhet,
tanklöshet, sår och kyla. Det goda som vi ville, förmådde vi inte.
Det onda vi inte ville, det bara blev.

Därför är det gott att veta att Guds nåd är var morgon ny.
Det är gott att veta att vi, när kvällen kommer, får återlämna dagen
åt Guds barmhärtighet. Vi får sluta dagen så som vi började den, i renhet.
För Jesu Kristi skull.

Vår tid står i dina händer, heter det.
Varje morgon är en gåva ur den Tidlöses förråd av tid.
Varje dag är vårt ansvar. Men varje natt är barmhärtighetens famn".


Dessa hans tankar ledde till denna sång:

Ren som ljuset, frisk som källan
breder dagen ut sig för oss,
öppnar sig mot vad som kommer,
dricker tidens flöde.

Herren ger den, dag att leva,
rymd för kärlek, tankar, drömmar,
händers verk och ord som delas,
livet skapar tiden.

Kväll skall komma: som en klädnad
vecklas dag då åter samman,
överlåtes inneslutes
i barmhärtigheten.

Som den gavs oss, hel och helgad
låt oss ge tillbaka dagen,
fast vi vandrat i dess timmar,
lämnat spår i ljuset.

Gud treenig, livets ursprung,
universums mål och mänskans,
delar dagens villkor med oss,
evig här i tiden.


Text: Jonas Jonsson
Musik: Calle-Wille Ericsson


Bild: Google

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar