söndag 16 november 2014

Guds Son en gång i morgonglans...

Psalm 490

Guds Son en gång i morgonglans
skall åter komma hit,
och alla änglars skuggor flyr
och världen fylls av liv.
Han är densamme som han var,
men klädd i härlighet.
Med solens krona blir han krönt
och stjärnors diadem.

Och klarare än påskens ljus,
då han steg ur sin grav
och krossade det ondas makt
och dödens udd bröt av,
ja, klarare än påskens sol
är Herrens härlighet
när han på skyar kommer hit
och alla honom ser.

Guds Son en gång i morgonglans
skall komma hit igen.
Hans stora dag, låt oss med bön
och tro påskynda den.
Guds Son skall komma.
Allt som dolts skall då bli uppenbart.
Vi väntar, ropar med hans folk:
Kom, Herre Jesus snart!


Text: Grekisk
Översättning: John Brownline 1907
Bearbetning; Anders Frostenson 1984
Musik: Engelsk 1785-88


Bild: Google

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar