onsdag 5 november 2014

För alla helgon, som i kamp för tron
       ... från mörker till ljus


Psalm 171

För alla helgon, som i kamp för tron
stått fast mot världen och nått himlaron,
till dig, o Jesus, höjes lovets ton.
Halleluja! Halleluja!

Du var i världen deras fasta hus.
Din röst dem ledde fram i stridens brus,
och genom ödsligt mörker sken ditt ljus.
Halleluja! Halleluja!

Vi kämpa må med troget, tappert mod
som förr en gång din helga skara god,
tills den bekrönt i segerns boning stod.
Halleluja! Halleluja!

O höga samfund, helgon av vår släkt!
Mörk är vår väg, för er har morgon bräckt.
Men alla livas av hans Andes fläkt.
Halleluja! Halleluja!

Blir dagen tung och själens möda lång,
tyst, hör! I fjärran tonar segersång,
och tro och vilja stärkes än en gång.
Halleluja! Halleluja!


Denna psalm handlar om helgonen, de som kämpat den goda kampen
och nu "nått himlaron". De står som ett hopp och ett föredöme för oss
som fortfarande lever vårt liv här på jorden.

Författare till psalmen är en av den engelska kyrkans främsta psalmdiktare,
William How. Han var domprost i London och biskop i Wakefield.
Psalmen publicerades 1864 i "Hymns for the Saints Day".
Nathan Söderblom översatte psalmen till svenska 1911.
Söderblom var teologie professor i Leipzig, därefter i Uppsala och blev sedan ärkebiskop.
Han var också ledamot av Svenska akademien. 1930 erhöll han Nobels fredspris.

Musik: R. Vaughan Williams 1906


Bild: Google