onsdag 12 november 2014

Ta emot var stund ur Guds hand ...
... som en bäck emot havets strand


Psalm 752

Över berg och dal
som en mjuk koral
drar sommarn över vårt land.
Livet flödar fram
såsom sav i stam,
såsom bäck emot havets strand.
Så lev Guds nu.
Av Guds nåd får du
ta emot var stund ur hans hand.
Livet flödar fram
såsom sav i stam,
såsom bäck emot havets strand.

Minns att var sekund
är en liten stund
av evigheten hos Gud,
och när dagen lång
du hör fåglars sång,
hör du himmelens egna ljud.
Så lev Guds nu.
Av Guds nåd får du
ta emot var stund ur hans hand.
Och när dagen lång
du hör fåglars sång,
hör du himmelens egna ljud.

Och när dagens ljus
från Guds eget hus
nu flödar över din dag,
minns att rätt och frid
i vår egen tid
ska få spegla Guds kärleks lag.
Så lev Guds nu.
Av Guds nåd får du
ta emot var stund ur hans hand.
Minns att rätt och frid
i vår egen tid
ska få spegla Guds kärleks lag.


En "sommarpsalm" av Tore Littmarck 1988
Musik: Tore Littmarck 1988

Bild: Google


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar