fredag 28 november 2014

Kring detta bord församlas mänskligheten ...


Kring detta bord församlas mänskligheten
med hoppet vänt mot honom som skall komma.
Ett hotat hopp som längtan håller uppe.
En enda värld.

I detta bröd är tecknet för vår framtid.
Det delas ut, det räcker åt oss alla.
Ett brutet bröd som mättar andens hunger.
En enda värld.

Mot vinets djup sig speglar jordens bilder.
I Kristi blod försoningen är möjlig.
Hans smärtas kalk är glädjens dunkla åder.
En enda värld.

På detta bord möts himmelen och jorden.
Guds Andes liv och mödans, mullens frukter.
Befriat folk kan föregripa freden.
En enda värld.


Psalmförfattaren, biskop em Jonas Jonsson, skriver:
Att fira mässa är att leva framåtvänd.
Det är att vänta på Kristus som kommer mänskligheten till mötes med ljus, rättfärdighet och fred.

Herrens måltid ger försmak av Guds stora fest. Mässan är ett tecken.
Brödet delas och räcker åt alla. Så skulle mat delas i världen och räcka åt alla.
Kristi försoning är ett tecken för fred mellan människor och folkslag.
Brödet och vinet representerar hela skapelsen. Vi bär den till Gud med tacksägelse och bön.

Mänsklighetens samhörighet med Gud och med allt levande blir tydlig i mässan.
Den som håller världen samman får ansikte när jord och himmel stämmer möte.

Sven-Erik Bäck har gett oss musik till många psalmer. Sommaren 1985 deltog han
i Rättviksveckan om "Musiken - ett instrument".
Tillsammans skrev vi en mässa, som firades i Enhetens kapell.
Offertoriepsalmen var denna psalm.

Text: Jonas Jonsson
Musik: Sven-Erik Bäck


Bild: Google

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar