måndag 17 november 2014

Gud, hos dig är livets källa ...


Psalm 378

Gud, hos dig är livets källa,
allt du bär med allmaktsord.
Nytt du låter livet välla
över samma gamla jord.
Aldrig du ditt verk förgäter,
du förgäter ej de små,
deras änglar när dig stå.

Gud, hos dig är nådens källa.
bättre är än liv din nåd.
Hur vår färd vi skola ställa
står ej i vårt eget råd.
Mer än jordelivets gåva
du åt barnen skänka vill:
himmelriket hör dem till.

In i kyrkans hägn du för oss,
förrän själva dit vi gå.
Dold din milda hand berör oss,
innan vi ditt ord förstå.
Nya släkten du välsignar:
över späda huvun spänns
nådens himmel utan gräns.

Här den ström går fram vars flöden
giva glädje åt Guds stad.
Jesu Kristi dop till döden
är det nya livets bad.
Nya människor, Sonen lika,
klädda i hans renhets skrud,
vill du dana av oss Gud.

Bibelord: "Din nåd är dyrbar, o Gud, i dina vingars skugga finner människor tillflykt.
                 Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus  ser vi ljus".    Psalt 36:8,10

Psalmförfattaren skriver: "Gud hos dig är livets källa. Gud hos dig är nådens källa".

Bön: Livets Gud, tack för att du genom dopet
        förenar oss med Kristus.
        Hjälp oss att dag för dag
        leva i vårt dop och mogna i vår tro.
        I Jesu namn. Amen.


Text: Emil Liedgren 1911
Musik: Troligen 1694-95

Bild: Google

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar