tisdag 10 juli 2018

Vem är Jesus ...

Kristi Förklarings dag

Text: Matt 17:1-8
I Sverige är firandet av denna dag känt sedan slutet av1100-talet.
Dess budskap är klart och tydligt. Det är uppenbarelsen av Jesu gudomliga
härlighet som dagens budskap handlar om. Det som sker på förklaringsberget
berör oss alla. Härligheten, som bländar mänskliga ögon, den blir synbar för
ett ögonblick men den finns där alltid. Vem är Jesus? Gud har givit sitt svar;
"Han är min Son den utvalde". Han ger svaret för att vi ska veta vem Jesus är,
att det är Gud som i hans lidande och död försonar världen med sig själv.
Den här dagen uppmanar oss att se. Här mitt i vårt liv finns Jesus.
Han är inte långt borta utan här och nu.

Dagens bön
Evige Gud,
du som lät Kristus bli förklarad
med Mose och Elia
på det heliga berget,
ge oss en sådan tro på honom,
att vi som dina barn får del
av din härlighet i himlen.
Genom din Son Jesus Kristus,
vår Herre. Amen.


Psalm 166
Sorlet har dött från väg och dammigt vimmel.
Ovanför oron och närmare din himmel,
i rymder klara är oss gott att vara
med dig allena.

Du som dig dolde, klädd i stoft och pina,
se,  såsom ljuset dina kläder skina.
Omkring din panna solens eldar stanna
såsom en krona.

O att en gång få skåda det vi trodde,
glans som i stoft och ringhet bland oss bodde,
makt över vågor, altaret i lågor,
himmelen öppen.

Hyddor vi ville här åt himlen bygga,
fasthålla synen, ägande och trygga.
Ett är nödvändigt nu och för beständigt:
Jesus allena.

Ära ske Fadern som ser i djupet neder,
Sonen som med oss i tåredalen beder,
Anden som bådar dag då ögat skådar
himlen för evigt.
Text: Olov HartmanInga kommentarer:

Skicka en kommentar