fredag 13 juli 2018

Förklaringsstunder ...

Inför Kristi förklarings dag

Textläsning: Luk 9:28-36

Denna söndag är en "kristusfest", som påminner oss om att heligheten och härligheten är här.
Det ofattbara hände där uppe på berget för de tre lärjungarna som var med Jesus.
Men de nio andra som kanske höll på med livets praktiska uppgifter vid bergets fot
och inte fick vara med den här gången, de var lika mycket lärjungar för det.
Och ned till det triviala och kampfyllda tog Jesus också de som varit med på berget.
För där var hans och deras plats. Han har inte kommit för att förverkliga våra drömmar om det fullkomliga livet, inte här på jorden, utan att dela våra villkor, vår vanmakt och vår smärta.
Visioner och härlighet kopplas lätt till drömmen om ett okomplicerat liv,
mycket av dagens andliga sökande handlar om att hitta en bit av livet som är skönt, okomplicerat
och smärtfritt, och där ska Gud finnas.
Jesus är här för att dela våra liv i Guds värld. Han finns i sitt ord, i sakramenten, i sin kyrka och församling.
Mitt ibland oss inom räckhåll för oss. Och det är verkligen en förklaringsstund när Guds ord
och fasta löften lyser emot oss och vi förstår att hans förlåtelse och frid är något vi personligen får del av. Då kan vi se den förklarade Frälsaren och oss själva benådade genom honom -
det är en inre stor erfarenhet till stor glädje och tacksamhet.


Bön
Herre Jesus Kristus -
Du är kärleken och sanningen.
I dig finns min identitet.
Du är vägen i mitt liv.
Du skänker hoppet om seger.
Du föder glädjen inom mig.
Du låter mig vila
i kärlekens förening med dig.
För allt detta
vill jag tacka dig, o Herre.
Ur böner för S:t Davidsgården

Psalm 329:7
Oss välsigna och bevara,
med nåd ditt ansikte förklara
och vänd det till ditt folk med frid.
Här ditt namn vi vilja sjunga
och sedan med en helig tunga
dig lova, Gud, till evig tid.
Helig är Gud, all världens Gud
all krafts och nåds och visdoms Gud.
Text: Samuel J Hedborn


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar