onsdag 11 juli 2018

Frimodiga vittnen ...

Inför Kristi förklarings dag
Det finns många vittnen till att: "Ordet blev människa och bodde ibland oss,
och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader
och han var fylld av nåd och sanning". Joh 1:14
De främsta och förnämsta vittnena är de fyra evangelisterna. De är ögonvittnen
och har efter sina förutsättningar tecknat bilden av Jesus. Resultatet av evangelisternas
beskrivningar har blivit en fyllig bild av Jesus.
Det berättas, att när de allierade under andra världskriget skulle företa den stora
invasionen på D-dagen, hade man besvär med att begränsa det enorma antalet
krigskorrespondenter som ville vara med. 
Churchill lär då ha sagt:" När världshistoriens största händelse skulle dokumenteras
räckte det med fyra evangelister: Matteus, Markus, Lukas och Johannes".
Också  för oss räcker det med dem för att få en bild av att Jesus är Guds Son
vår Frälsare.
Dagens bön
Evige Gud,
som lät din Son bli människa
och på förklaringsberget
visade hans härlighet,
öppna våra ögon
så att också vi kan se vem han är
och bekänna hans heliga namn,
Jesus Kristus. Amen
Psalm 332: 1,3
Guds härlighet oss styrka ger
och glädje och uthållighet
att lovsjunga: Halleluja!
Oss Herren Gud det arv här gav
som helgonen i ljuset har.
Prisa honom! Sjung tillsammans:
Halleluja, halleluja, halleluja!
Han oss en synlig bild har gett
av gudomsmakten ingen sett,
född av Fadern: halleluja!
Osynligt, synligt, allt blev till
att tjäna, verka som han vill.
Prisa honom!
Sjung tillsammans:
Halleluja. halleluja, halleluja!
Text: Anders Frostenson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar