söndag 22 juli 2018

Andligt växande ...

Åttonde söndagen efter trefaldighet


Dagens evangelietext: Matt 7:15-21


Bön
Herre - jag vill i stillheten och i gemenskapen med dig
lyssna till dig och låta mig formas in i din vilja med mig.
Just genom att vila i din närvaro kan jag se och växa in i
de uppgifter du ger mig. Jag vill lämna alla ambitioner att
själv finna vägar och överlämna initiativet åt dig.
Låt mig alltid få vara rotad och grundad i din kärlek
ock där få kraft att bära god frukt.
Låt ditt rike framträda allt klarare i världen och i mitt eget liv.
Tack, Herre, för att jag genom att vila i din närvaro får växa
och formas och fungera i ditt rike, till din ära. Amen
Ur böner från S:t DavidsgårdenPsalm 200:4,7
När jag hör trastens klara sång,
när lärkan jublar dagen lång
högt ovan fält och backar,
då kan jag icke tiga still.
Min Gud, så länge jag är till
för livet jag dig tackar.


Liksom ett träd i sol och regn
så låt min själ i Andens hägn
få växa alla dagar,
den sommar som av nåd jag får.
Gud låt mig bära frukt i år,
den frukt som dig behagar.
Text: Paul Gerhardt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar