onsdag 4 juli 2018

En värld av löften och möjligheter ...

Inför Sjätte söndagen efter trefaldighet
Denna söndag handlar om det kristna livet som efterföljelse.
I en värld präglad av ångest och smärta, förvirring och förtvivlan, längtan
och förhoppningar, får vi förkunna efterföljelsens evangelium.
Det är tydligt att Jesus kallar oss till Guds rike och erbjuder förlåtelse, frihet,
glädje och närhet. Och de som tar honom på orden blir "kristusefterföljare".
Tänkvärda är böneorden: "Förnya oss genom Anden så att vi lever efter din vilja
och kommer allt närmare dig och dem, som du har gett oss att älska och tjäna."
Psalm 288
Gud, från ditt hus, vår tillflykt, du oss
kallar ut i en värld där stora risker väntar.
Ett med din värld, så vill du vi skall leva.
Gud gör oss djärva.
Lyft oss, o Gud, ur våra tröga vanor.
Krossa vårt skal av värdighet och blyghet.
Lös oss från jaget, ge oss kraft att älska.
Gud gör oss fria.
Ge oss din blick för dolda möjligheter.
Ge fantasi att finna nya medel,
Gud, i din tjänst för fred och bröd åt alla.
Gud gör oss kloka.
Tex: Fred Kaan
Bön
Herre - längst in i min hjälplöshet,
där finns du med din kraft.
När jag är fången i mina egna bekymmer,
fixerad vid mig själv,
då är du hos mig för att hjälpa mig loss,
för att hjälpa mig att se dig,
så att jag kan komma ut ur min egen trånga värld.
Herre - tack för att du vill använda det,
som i världen är ringa, det som ingenting är.
Därför lämnar jag mitt liv i dina händer,
så att du kan använda mig i din tjänst,
på det sätt du vill.
Ur böner från S:t DavidsgårdenInga kommentarer:

Skicka en kommentar