söndag 8 juli 2018

Led mig dag för dag ...

Sjätte söndagen efter trefaldighet
Bön
Till dig kommer jag, Herre,
för att vila i din kärlek.
Tack för att du har visat mig,
att det är i dig, som jag kan mogna
och växa till tjänst bland mina medmänniskor.
Hjälp mig därför att låta mig formas av dig
och ledas av dig.
I dig finns meningen med mitt liv.
Därför lämnar jag mig helt i dina händer.
Led mig dag för dag i de uppgifter,
du har åt mig.
Tack för att jag får leva i den tryggheten,
att du ska fullborda ditt verk i mig. Amen
Ur böner från S:t Davidsgården
Psalm 279
Lev för Jesus, intet annat
är dock värt att kallas liv.
Åt den vännen framför andra
hjärtats första kärlek giv.
Giv dig helt, ty det begär han.
Själv han gav sig helt åt dig,
när han, fattig och föraktad,
gick härnere korsets stig.
Giv dig helt, och vet att ingen
än förlorat däruppå.
Lev för Jesus, tills du salig
in uti hans ro få gå.
Text: Lina SandellInga kommentarer:

Skicka en kommentar