fredag 21 oktober 2016

Vi alla nåd behöver ...

Psalm 537: 1-2, 5

Ur djupen ropar jag till dig.
Så hör mig, Gud, och svara,
var mild, ha tålamod med mig
och lyssna till min klagan.
Om du vill ställa mig till doms
och räkna med allt ont jag gjort,
då är jag utan räddning.

Ej ens det bästa i mitt liv
är nog att ge som gåva.
Från synden blir jag inte fri,
om du ej vill förlåta.
Ty i mig själv jag intet har
som hjälper mig på domens dag.
Vi alla nåd behöver.

Vår ondska och vår synd är stor.
Långt större är dock nåden.
Gud är hos oss och ger oss tro
där natt och ångest råder.
Jag tackar honom och är glad.
Han all min synd förlåtit har.
Dig, Gud, ske pris och ära!
                     ...
Text: Martin Luther 1524, teol professor, Wittenberg
Översättning: Olavus Petri 1536, kyrkoherde, Stockholm
Bearbetad: Anders Frostenson 1977, kyrkoherde, Stockholm
Musik: Martin Luther 1524

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar