onsdag 19 oktober 2016

Se, Jesus är ett tröstrikt namn ...

Psalm 42

Se, Jesus är ett tröstrikt namn
och i all nöd vår säkra hamn.
Vi genom Jesus får Guds nåd
och finner på det bästa råd.

Guds ende Son, o Jesus huld,
förlåt oss all vår synd och skuld.
Vår nöd du ser och hjälpa kan,
du som är både Gud och man.

Av dig är all rättfärdighet,
av dig all frid och salighet.
Den som till dig har satt sin tröst,
han blir ifrån allt ont förlöst.

Dig vare pris för livets ord,
för dopets bad och nådens bord!
Din frid oss här i tiden giv
och efter döden evigt liv.
                 ...
Text: Basilius Förtsch 1609, tysk psalmdiktare, Thüringen
Översättning: Haquin Ausius 1641, översättare, Stockholm
Bearbetning: Jakob Boëthius 1694, kyrkoherde, Mora
Musik: Strassburg 1545

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar