fredag 7 oktober 2016

Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång ...

Psalm 702

Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång,
jag vill tacka med skönaste ord
för din kärlek och nåd som är gränslös,
jag vill tacka för allt gott du gjort.
Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig,
där var ton skall en hyllning till dig bära.
Och i dagar av glädje och dagar av sorg
vill jag leva var dag till din ära.

Ingen annan är värd att besjungas,
endast du, Herre, äger min sång,
och i himmelens gyllene salar
skall jag prisa dig evighet lång.
Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig,
där var ton skall en hyllning till dig bära.
Och i dagar av glädje och dagar av sorg
vill jag leva var dag till din ära.

Och om sången nån gång skulle tystna
eller störas av oro och strid,
Herre öppna på nytt mina ögon,
så jag ser att hos dig är min frid.
Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig,
där var ton skall en hyllning till dig bära.
Och i dagar av glädje och dagar av sorg
vill jag leva var dag till din ära.
                         ...
Text: Christer Hultgren 1978,
         sångförfattare och kompositör, Karlskrona
Musik: Christer Hultgren 1978

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar