torsdag 13 oktober 2016

I din kärlek oss bevara ...

Psalm 291

Sänd av himlens sol en strimma, Herre, över mödans dag
Skänk åt varje dagsverkstimma kraften av ditt välbehag.
Fyll vårt hjärta med den tro varur trogen tjänst kan gro.

Hjälp oss att vadhelst vi verka tjäna dig, men ock varann,
att tillsammans enigt stärka det som bäst oss gagna kan.
Ge oss mod till ädel strid i en hård och söndrad tid.

Detta skall vår lösen vara: ej på eget bästa se.
I din kärlek oss bevara, kraft till tjänst blott den kan ge.
Så blir livets mening skön: kraft till tjänst är tjänstens lön.
                                     ...
Text: Oscar Ahlén 1934, kyrkoherde i Kvillinge
Bearbetad: Britt G Hallqvist 1983,
                  författare och översättare, Lund
Musik: Heinrich Albert 1642,
            tysk organist och tonsättare, Königsberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar