lördag 29 oktober 2016

Förlåtelse ...

Psalm 579:1-3

Ni mänskobarn här i världen får hjälp av samme Faders hand.
säg, varför kivas ni på färden till ett och samma fadersland?
Då har ni ej det bud i minne som Herren gav oss, evigt god.
Då har ni inte Kristi sinne, förgäves flöt för er hans blod.

Den Helige du fåfängt prisar med böner och med sångers ljud,
om ej din mänskokärlek visar din sanna kärlek till din Gud.
För honom fåfängt du begråter din brist vid nådens altarfot,
om ej av hjärtat du förlåter din nästa som gjort dig emot.

Försona dig, var angelägen om vänskap med din trätobror.
Håll fred då än du är på vägen, så mycket som på dig beror.
Gör väl mot alla, inte bara mot den som lönar dig igen.
En verklig nästa skall du vara för ovän liksom för vän.
                                        ...
Text: Johan Olof Wallin 1809, ärkebiskop och psalmdiktare
Bearbetad: Britt G Hallqvist 1983, författare och översättare
Musik: Halle 1704

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar